21 KASIM 2014, CUMA

17:00 - 17:30

Açılış

17:30 - 18:15

Firma Destekli Oturum
Mevcut Tedavi Seçenekleri Yeterli mi?  HIV de Yeni Bir Tedavi Seçeneği: TIVICAY
Oturum Başkanı: Dr. Volkan Korten
HIV: Türkiye’de Neredeyiz? Karşı Karşıya Olduğumuz Güçlükler...
Serhat Ünal
TIVICAY Birinci Basamak Tedaviyi Yeniden Düşündürtüyor
Sharon Walmsley
Yuvarlak Masa / Tartışma

18:15 - 19:15

Epidemiyoloji (Panel)
Oturum Başkanı: Taner Yıldırmak
Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS
Aygen Tümer

Geleceğe Projeksiyon ve HIV/AIDS’i Önleme Çalışmaları
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Deniz Gökengin

22 KASIM 2014, CUMARTESİ

08:30 - 10:00

Kılavuzlarda Son Güncellemeler (Panel)
Oturum Başkanı: Fehmi Tabak
DHHS/EACS/BHIVA Kılavuzları
Muzaffer Fincancı
DHHS Pediyatrik Kılavuzu
Ateş Kara
CDC Profilaksi Kılavuzu
Fatma Sargın

10:00 - 10:45

Firma Destekli Oturum
Oturum Başkanları: Serhat Ünal, Önder Ergönül
HIV Tedavisinde Tek Tablet Dönemi
Volkan Korten
Stribild – İntegraz İnhibitörü ve Truvada İçeren İlk Tek Tablet Rejimi
François Raffi

11:15 - 12:00

Firma Destekli Oturum
Oturum Başkanı: Halis Akalın
HIV Tedavisi’nde Uzun Dönemde “Kilit Kararlar”
Mike Youle

13:00 - 13:45

Firma Destekli Oturum
HIV Tedavisinde Etkinlik ve Güvenlik: Raltegravir
Oturum Başkan: Başak Dokuzoğuz
Konuşmacı: Figen Kaptan
Olgu Sunumu: Birgül Mete

13:45 - 15:15

Kongre ve Toplantılardan İlgi Çeken Çalışmalar (Panel)
Oturum Başkanı: Başak Dokuzoğuz
Retrovirüsler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar Konferansı (CROI)
Ahmet Çağkan İnkaya
20. Uluslararası AIDS Konferansı
Ayşe Willke
HIV İlaç Terapisi 2014-Glasgow
Figen Kaptan

15:15 - 16:00

Firma Destekli Oturum
Oturum Başkanı: İftihar Köksal
Darunavir Tedavisi ve Hasta Deneyimleri
Deniz Gökengin

16:30 - 18:00

Türkiye Vakaları (3 grup)
Grup Yöneticileri:
Deniz Gökengin
Volkan Korten
Serhat Ünal

23 KASIM 2014, PAZAR

08:30 - 09:00

Antiretroviral Tedavinin Akılcı Kullanımı
Asuman İnan


09:00 - 10:30

Ülkemizde Sık Görülen Fırsatçı Enfeksiyonların Yönetimi (Panel)
Oturum Başkanı: Şükran Köse
Tüberküloz
Atahan Çağatay
Pneumocystis Carinii Pnömonisi
Birgül Mete
Toksoplazma Ansefaliti
Nuriye Fışgın